Este es un blog de educación de recursos didácticos para los alumnos de cuarto curso del colegio público Costa Blanca de Alicante.QUÉ SÓN LES MÀQUINES?

 Les màquines són aparells que ens ajuden a fer moltes activitats de manera més fàcil.

Dividim les màquines en dues classes:

• Màquines simples, com la palanca, la roda i la politja. 

• Màquines compostes, com un cotxe, l’ordinador o un televisor.


Totes les màquines necessiten energia per funcionar.

Hi ha màquines que funcionen amb la força de les persones, altres amb l’energia d’un combustible, com la benzina (gasolina) i unes altres amb l’energia elèctrica, l’energia del vent, de l’aigua i del sol.