Este es un blog de educación de recursos didácticos para los alumnos de cuarto curso del colegio público Costa Blanca de Alicante.FENOMEN DE LA LLUM: REFRACCIÓ

 Aquest curiós fenomen lluminós és produeix per la refracció de la llum. Això passa perquè el raig de llum es devia i pareix que la cullera es doblega.